predstava zatvoje dobro

PREDSTAVA ZA TVOJE DOBRO
SUBOTA, 26. JUN 2021.
u 19.30 časova
Malo pozorište „Duško Radović“, Aberdareva 1

 

PERFORMANCE FOR YOUR OWN GOOD
SATURDAY, JUNE 26th, 2021
19.30h
Little Theatre Duško Radović, Aberdareva 1

 

Prijava/ Registration

Predstava Za tvoje dobro je deo projekta Rights4Kids koji je DAH Teatar realizovao sa partnerima iz Italije (Fondazione Aida i A.T.T.I. Theatrical Association), Grčke (AeroplioTeatar i Action Sinergy) i Češke (Performalita). Predstava se zasniva na članovima Konvencije UN-a o pravima deteta, specifično, na 3. članu Konvencije: „Svi odrasli treba da postupaju onako kako je najbolje za dete. Kada odrasli donose odluke treba da misle kako će njihove odluke uticati na decu.” Početno istraživanje za predstavu urađeno je u saradnji sa mladima bez roditeljskog staranja u okviru Fondacije SOS Dečija sela.
Koristeći strukturu bajki i njihovu dekonstrukciju, predstava istražuje problematičnu stranu sveta u kome živimo, sa idejom da utiče na dizanje svesti o pravima mladih i dece, ali i da inspiriše i motiviše da ne zatvaramo oči pred kršenjem ovih prava i da zajedno utičemo na pravljenje uslova za njihovu primenu.

The show For Your Own Good  has been  part of the Rights4Kids project that DAH Theater produced with partners from Italy (Fondazione Aida and A.T.T.I. Theatrical Association), Greece (AeroplioTeatar and Action Sinergy), and the Czech Republic (Performalita). The show is based on Article 3 of the Convention on the Rights of the Child: “When adults make decisions, they should think about how their decisions will affect children. All adults should do what is best for children.” The initial research for the show was done in collaboration with young people without parental care within the SOS Children Villages Foundation.
Using the structure of fairy tales and their deconstruction, the show explores the problematic side of the world in which we live, with the idea of raising awareness of the rights of young people and children, but also of inspiring and motivating us not to close our eyes to the violation of these rights but to build a path for their application.    

Režija/Directing: Dijana Milošević
Dramaturgija/Dramaturgy: Duca Knežević
Gluma/Acting: Ljubica Damčević, Evgenija Eškina Kovačević, Ivana Milenović Popović, Ivana Milovanović 
Asistenti režije/Assistant Directing: Dijana Mitrović, Niko Popovich
Muzika/Music: Ljubica Damčević
Objekti/Objects: Neša Paripović
Svetlo/Lightning Design: Milomir Dimitrijev, Radomir Samolov
Glasovi/Voices: Ljubica Damčević, Ivan Nikolić
Snimanje glasova/Voice recording: Zoran Vasiljević
Video režija/Video directing: Jadranka Anđelić
Video montaža/Video editing: Una Škandro
Prevod/Translation: Dijana Mitrović, Niko Popovich

ZA TVOJE DOBRO / FOR YOUR OWN GOOD