Ultraviole(n)t

PRIJAVA ZA RADIONICU

Ultraviole(n)t

 

 

KADA? UTORAK 27. oktobar 10.00–14.00
GDE? UK Stari grad - Kapetan Mišina 6
VODITELJ RADIONICE - Aleksandra Jelić / SRBIJA

OPIS RADIONICE: Radionica je koncipirana kao kraći proces iskustvenog upoznavanja sa dramskim tehnikama kojima najpre detektujemo oblike nasilnog ponašanja, zatim dolazimo do materijala iz sopstvenog iskustva i onda ga transformišemo u scenski materijal. Učesnici će moći baveći se sopstvenim iskustvom nasilinika ili žrtve da steknu uvide i veštine koje mogu primeniti u radu sa bilo kojom grupom ljudi u cilju osvešćivanja mehnizama nasilog ponašanja, vrste i suptilnosti oblika nasilnog ponašanja, ali i u svrhu realizacije pozorišnog čina. Koristićemo dramske igre, improvizacije, tehnike socio-drame i pozorišne forme koje će nam omogućiti da se oslobodimo negativnog iskustva i učinimo ga pogodnim pozorišnim materijalom.

Radionica je namenjena omladinskim radnicima (omladinci, treneri, voditelji procesa/radionica) i prima do 20 učesnika.

 

 

Učesnik/učesnica