zenedade

PERFORMANS ŽENE DADE
ČETVRTAK, 24. JUN 2021.
u 20.00 časova
Muzej Jugoslavije, Mihaila Mike Jankovića 6

 

PERFORMANCE WOMEN OF DADA
THURSDAY, JUNE 24th, 2021
20.00h
Museum of Yugoslavia, Mihaila Mike Jankovića 6

 

Prijava/ Registration

Dadaizam je začet uoči Prvog svetskog rata iz potrebe umetnika da se suprotstave ratu i nasilju. Dadaizam kao umetnički pokret posebno nam se obraća danas kada na žalost vidimo toliko sličnosti sa tim vremenom: konflikti širom sveta, izbeglička kriza, zastrašujuće siromaštvo. Jedini program dadaizma bio je da ne postoji nikakav program i upravo je taj smeo stav dao pokretu moć, koja se širila u svim pravcima, oslobođena od estetskih i društvenih ograničenja. Sa druge strane moguće je da je upravo odbijanje dadaizma da ima bilo kakav program dovelo do toga da se ovaj pokret nikada nije suočio sa pitanjima kao što je patrijarhat.

Emerging in the wake of the WWI, the DADA Movement was initiated by a creative critical mass of artists seeking to expose and explode the oppressive political and societal structures of the day. As an artistic movement predicated on new ways to oppose war and violence and motivate social change, Dadaism still speaks to us.  The primary rule of Dadaism was that there were no rules. Liberated from aesthetic and cultural limitations, this courageous and innovative“anti-agenda” allowed the movement to spread in all directions. Yet, perhaps this same refusal to articulate a defined platform also prevented Dadaism from recognizing and addressing patriarchy’s inherent broader inequalities.

Režija i koncept/ Direction and concept: DijanaMilošević
Igraju / Actors: Evgenija Eškina Kovačević, Aleksandra Jelić, Ivana Milenović Popović, Ivana Milovanović, Ivan Nikolić
Muzičari/ Musicians: Ljubica Damčević, Nemanja Jovanović
Scenografija/ Set design: Neša Paripović
Kostim i šminka/ Costume design and make-up:  Snežana Arnautović i DAH Teatar
"Ready-made" koferi/ Ready-made suitcases: Evgenija Eškina Kovačević, Aleksandra Jelić, Ivana  Milenović Popović, Ivana Milovanović, Ivan Nikolić
Svetlo/ Light design: Milomir Dimitrijević
Organizacija/ Organization: Nataša Novaković

Nakon performansa sledi razgovor/ after performance discussion

„UMETNIČKI POKRETI KAO PROSTORI SLOBODE“ / CONVERSATION ARTISTIC MOVEMENTS AS SPACES OF FREEDOM
Učestvuju/Participate: Snežana Arnautović, Sanja Krsmanović Tasić, Ana Popović, Nikola Šuica
Moderira/Moderates: Dijana Mitrović

PERFORMANS ŽENE DADE / PERFORMANCE WOMEN OF DADA