Otvaranje festivala 30 godina DAH Teatra

DAH Teatar proslavlja svoj trideseti rođendan događajem „Spajajući vekove“   

Veliko nam je zadovoljstvo i čast da Vas pozovemo da zajedno sa nama proslavite ovaj jubilej i budete deo našeg festivala.

SPAJAJUĆI VEKOVE – 30 GODINA DAH TEATRA
23–27. jun 2021.

DAH Teatar je svojim delovanjem prepoznat kao savremeno pozorište, odnosno umetnički kolektiv, koji koristeći tehnike savremenog teatra stvara angažovanu umetnost sa namerom da utiče na pozitivan razvoj društva. Rad DAH Teatra temelji se na procesu u kome se kreće od teme oko koje se tokom dugotrajnog procesa gradi predstava. Radeći na raskrsnici između pozorišta, plesa i vizuelne umetnosti DAH Teatar stvara predstave sa vizijom o kreiranju nenasilnog i tolerantnog društva.

OTVARANJE  
Sreda, 23.  jun 2021. u 20 časova, Dorćol Platz, Dobračina 59

20h – Otvaranje festivala koncertom grupe PRETTY LOUD 
Nakon koncerta sledi performativni razgovor članica DAH Teatra „Igra istine”.
Prvo veče se završava događajem DAH PARTY u kome će Dj Miss Millie I Vj Jelena Rubil koristiti fragmente muzike i videe iz predstava DAH teatra.

Molimo Vas da potvrdite dolazak zbog ograničenog broja publike i zdravstvenih mera.
Hvala i dobro nam došli! 

DAH Theater celebrates its 30th anniversary with an event
"Bridging the Centuries"

It is our great pleasure and honor to invite you to celebrate this jubilee with us and be part of our festival.

BRIDGING THE CENTURIES - 30 YEARS OF DAH THEATER
June 23-27, 2021

DAH Theater is recognized as a contemporary theater, an artistic collective, which, using the techniques of contemporary theater, creates engaged art with the intention of influencing the positive development of society. Working at the crossroads between theater, dance and visual arts, DAH Theater creates plays with a vision of creating a non-violent and tolerant society. 

OPENING
Wednesday, June 23, 2021 at 8 pm, Dorcol Platz, Dobračina 59

8 pm - Opening of the festival with a concert by the group PRETTY LOUD
The concert is followed by a performative conversation between the members of the DAH Theater "Game of Truth".
The first evening ends with a DAH PARTY event in which Dj Miss Millie and Vj Jelena Rubil will use fragments of music and videos from DAH theater performances.

Please your confirm arrival due to limited audience and health measures.
Thank you and welcome!

Prijava/ Registration