Prijava za dogadjaje

PRIJAVA ZA DOGAĐAJE U OKVIRU FESTIVALA

UMETNOST I LJUDSKA PRAVA
 

 

ARTS & HUMAN RIGHTS FESTIVAL

EVENT REGISTRATION

 
 

 

Prijava/ Registration

Poštovani,
 

Zbog trenutne epidemiološke situacije i poštovanja zdravstvenih mera, broj mesta na događajima je ograničen.

 

Molimo sve zainteresovane posetioce da potvrde svoje učešće na događajima preko ovog prijavnog formulara!

 

Unapred zahvalan DAH Teatar!
 

   

Dear all,
 

Due to the current epidemiological situation and respect for health measures, the number of places at events is limited.

 

We kindly ask all interested visitors to confirm their participation in the events via this application form!

 

Thanks in advance!
 

DAH Theatre