Može li se biti ceo, a žudeti? Šta inkluzija donosi umetnosti?

PRIJAVA ZA RADIONICU

Može li se biti ceo, a žudeti? Šta inkluzija donosi umetnosti?
 

 

KADA? SUBOTA, 24. oktobar 2020. 10.00-14.00
GDE? UK Stari grad - Kapetan Mišina 6
VODITELJ RADIONICE - MARKO PEJOVIĆ / SRBIJA

OPIS RADIONICE
Radionica će se sastojati iz dva dela.
U prvom delu učesnici (sa i bez invaliditeta) će koristiti savremeni ples i pozorište, u svrhu dekonstrukcije jednog od osnovnih Hegelovih postulata: ‘’Istinito je ono što je celo’’. Ako je nešto celo, ono nema nikakav manjak, samim tim ni za čim ne žudi. Učesnici će, ispitujući ove koncepte, imati priliku da sarađuju i kreiraju zajedničke izvođačke materijale.
U drugom delu biće predstavljen kratki film kao primer plesnog inkluzivnog rada. Nakon filma razgovaraćemo o značaju i doprinosu koji inkluzija ima za umetnost.
 

Broj učesnika/ca je do 20.
 

Učesnik/učesnica